Dersane Sınavları:
TED Koleji Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu 2013
Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız...

1.  GENEL AÇIKLAMALAR


TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıfların Öğrenci Seçme Sınavı, TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne yaptırılacaktır.


•    Sınav, 16 Haziran 2013 tarihinde TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu binalarında yapılacaktır.

•    Adayların sınava gireceği salonlar 15 Haziran 2013 Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

•    Kılavuz 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim görecek öğrencileri seçme usul ve esaslarını kapsar.

•    TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu’nda, özel eğitime gereksinimi olan çocuklara yönelik program ve özel sınıf uygulaması yoktur.

•    TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Seçme Sınavı’na başvuran adaylar, bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.


2.  BAŞVURU ŞARTLARI


•    TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıfların Öğrenci Seçme Sınavı’na, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilkokul ve ortaokul öğrencileri başvurabileceklerdir.

•    Sınava katılmak için;


2012–2013 eğitim öğretim yılında;

    1. sınıfta okuyan öğrenciler 2. sınıfa,

    2. sınıfta okuyan öğrenciler 3. sınıfa,

    3. sınıfta okuyan öğrenciler 4. sınıfa,

    4. sınıfta okuyan öğrenciler 5. sınıfa,

    5. sınıfta okuyan öğrenciler 6. sınıfa başvurabilecektir.

•    2012–2013 eğitim öğretim yılında yurt  dışında öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki ilköğretim kurumlarının hangi sınıfına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemiyle alınan denklik belgesinde belirtilen sınıfa göre başvurabileceklerdir.

•    Her öğrenci aynı sınıf düzeyi için birden fazla başvuruda bulunamayacaktır.


3.  SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

•    Aday velisi 350 TL. (Üçyüzelli Türk Lirası) sınav ücretini Denizbank Tunalı Hilmi Şubesi nezdindeki hesap no: 5570-277496-356 ,  IBAN No:TR340013 4000 0002 7749 6000 39 numaralı hesaba 06-24 Mayıs 2013 tarihleri    arasında en geç saat 17.00’ye kadar hesapta olacak şekilde yatıracaktır.
 
•    Banka dekontunda/e-dekont çıktısında adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve başvurulan sınıf düzeyi bulunacaktır.

•    Sınav ücreti bankaya yatırılacaktır; tahsilatlar internet bankacılığı kullanmak suretiyle de yapılabilecektir. Kesinlikle mektupla ve elden sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

•    24 Mayıs 2013 tarihine kadar seçme sınavına girmekten vazgeçilmesi halinde sınav ücreti iade edilir. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde iade işlemi yapılmaz. Kayıt hakkı kazanıp da kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra kaydı geri alınan öğrencinin sınav ücreti de iade edilmeyecektir.4.  BAŞVURU İŞLEMLERİ

•    Aday    kaydı    yaptıracakların, 29 Nisan 2013 tarihinden itibaren http://www.tedankara.k12.tr    adresinde   yer  alan  Aday   Başvuru  Formu’nu doldurup aday  kayıt yaptıracakları  gün  ve  saati  belirleyerek  (06-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında, Pazartesi–Cuma günleri 16.30–19.00; Cumartesi günü  09.00–11.30/14.00–16.00  saatlerinde),  elektronik  ortamda  randevu almaları gerekmektedir. Aday kayıt işlemleri, alınan randevu tarih ve saatinde okulumuzda yapılacaktır.

•    Başvurunun resmiyet kazanması ve geçerli olması için aday velisi, adayın T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve arkalı önlü fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğrafı, sınav ücretini yatırdığını gösterir banka dekontu/ e-dekont çıktısı ile okula gelerek, okul müdürlüğünce onaylanacak sınav giriş belgesini teslim alacaktır.

•    Başvuru    işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve başvuru kılavuzuna uygun yapılmasından veli sorumlu olacaktır.

•    Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.5.  OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

•    Elektronik ortamda veli tarafından doldurulan Aday Başvuru Formu’nu, nüfus cüzdanıyla birlikte kontrol etmek, varsa bilgilerdeki düzeltme işlemlerini yapmak.

•    Adayın sınav giriş belgesine fotoğraf yapıştırılmasını sağlamak.

•    Adayın sınav giriş belgesini imzalayıp mühürlemek.

•    Adayın sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu/e-dekont çıktısını kontrol etmek.6.  BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

•    Başvuru işlemleri belirtilen sürede gerçekleşmemişse,

•    Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

•    Aday  sınav  ücretini  belirtilen  bankaya  zamanında  yatırmamışsa,  adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 

7.  SINAV GİRİŞ BELGESİ

•    Fotoğraf yapıştırılan sınav giriş belgesi okul müdürlüğü tarafından mühürlenip onaylandıktan sonra adaya teslim edilecektir.

•    Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri, başvuruda bulunduğu sınıf, okul bilgisi, sınav tarihi ve saati yer alacaktır.

•    Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

•    Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar, belgenin yenisini sınavdan bir gün önce öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotoğraf ile başvurarak okul müdürlüğünden alabilecektir.8.  SINAV UYGULAMASI

•    Sınav; 16 Haziran 2013 Pazar günü TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu binalarında gerçekleştirilecektir. 2 ve 3. sınıfa başlayacakların sınavı saat 14.00’de başlayıp 60 dakika sürecektir. 4. sınıfa başlayacakların sınavı saat 10.00’da başlayıp 75 dakika, 5 ve 6. sınıfa başlayacakların sınavı ise yine saat 10.00’da başlayıp 100 dakika sürecektir.

•    Veli, sınav günü aday ile birlikte sınav salonuna  girebilecek ancak sınavın başlamasından en az yarım saat önce sınav salonundan ayrılacaktır.

•    Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için 4, 5 ve 6. sınıf adayları en geç saat 09.20’de, 2 ve 3. sınıf adayları ise en geç saat 13.20’de    sınav    salonunda    hazır    bulunacaktır.    Adaylar    sınava    gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, en az iki adet siyah ve yumuşak kurşun    kalem,    kalemtıraş    ve    leke    bırakmayan    yumuşak    silgi bulunduracaktır.

•    Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

•    Adaylar salon listesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gereğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları    hatırlatacak,    sınav    evrakının    bulunduğu    güvenlik    torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

•    Salon görevlileri cevap kâğıdında yazılı olan adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa tutanak tutacaktır. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak düzeyde bozuksa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanı tarafından yazılacaktır.

•    Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav    süresince    hiçbir    aday    (zorunlu    haller    dışında)    sınav    salonundan çıkamayacaktır. Adaylar sınav bitiminden sonra velilerine teslim edilene kadar salonu terk edemeyecektir.

•    Salon  görevlileri  adaylara  soru  kitapçıklarını  ve  cevap  kâğıtlarını  kontrol ederek    dağıtacaktır.    Eksik    sayfa    veya    baskı    hatası    varsa    kitapçığı değiştirecektir.

•    Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
 
•    Sınav bitiminden sonra;

Adaylar, sınavın bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Sınav, öğretim programı kapsamında, çoktan seçmeli test şeklinde, Tablo-1’de belirtilen alanlarda ve soru sayısında yapılacaktır.

100 Her sorunun cevabı dört seçeneklidir. Uygun görülen seçenek cevap kâğıdına kodlanacaktır. 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.


9.  SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirmede şans başarısından arındırılmış net puanları hesaplamak için;

2. sınıflarda 2 (iki) yanlış 1 (bir) doğruyu, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarda 3 (üç) yanlış 1 (bir)    doğruyu    götürecektir.    Alt    testlerin    bu    şekilde    hesaplanacak    net puanlarının toplamı, toplam net puanı verecektir.
 

10. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

•    Sınav    sonuçları TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu tarafından duyurulacaktır.

•    Sınav sonuçları 28 Haziran 2013 Cuma günü TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu panolarına asılacak ve http://www.tedankara.k12.tr internet adresinden duyurulacaktır.

•    Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak telefonla bilgi verilmeyecek ve adrese bildirim yapılmayacaktır.11. SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

•    Sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

•    3, 4, 5 ve 6. sınıflarda cevapların soru kitapçığına işaretlenerek cevap kâğıdının boş bırakılması,

•    Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

•    Sınav kurallarına uyulmadığının tutanakla tespit edilmesi,

•    Cevap kâğıdının, dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

•    Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

•    Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı/testi geçersiz sayılacaktır.12. SINAV İTİRAZLARI

•    Sınav sorularına itirazlar; soruların internetten yayınlanmasından sonra en geç 5    (beş)    gün    içinde,    sonuçlara    itirazlar    ise    sonuçların    internetten yayınlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde dilekçe yazarak TED Ankara Koleji’ne yapılabilecektir.

•    İtirazlarla ilgili sonuçları adaylara TED Ankara Koleji bildirecektir.

•    İtirazların incelenmesi için aday adına T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin TR770001000799055005375001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatırılması gerekmektedir.

•    Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

•    Süresi  geçtikten  sonra  yapılan  itirazlar  ile  adayın  T.C.  kimlik  numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

•    Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanunu’nun 7. Maddesi’ne göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.
 

KAYIT İŞLEMLERİ

KESİN KAYIT BİLGİLERİ


2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflar için asıl listedeki öğrencilerin kayıtları:

* 01, 02, 03, 04, 05 Temmuz 2013 tarihlerinde

* 09.00–12.00/13.30–16.00 saatleri arasında yapılacaktır.KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

•    Öğrencinin yeni çekilmiş 4 adet fotoğrafı,

•    Anne, baba ve velinin birer adet fotoğrafları,

•    2012–2013 eğitim öğretim yılı karnesinin aslı ve arkalı–önlü fotokopisi,

•    Sınav Giriş Belgesi,

•    Muhasebe bankosundan verilecek kayıt makbuzu,

•    Öğrenci ücretini taksitle ödeyecek velilerimizin bankada açtıracakları kredili mevduat hesabı için, yanlarında;

-    Nüfus cüzdanlarının fotokopisini (aslı yanında olmak kaydı ile),

-    Kendi adlarına kayıtlı, güncel tarihli elektrik, su, sabit telefon, kablo TV aboneliklerinden en az bir tanesinin en son aya ait faturasının fotokopisini,

-    Kendi adlarına kayıtlı güncel tarihli faturalar yoksa mahalle muhtarından alacakları ikametgâh belgesini getirmeleri gerekmektedir.YEDEK LİSTE KAYITLARI


•    Asıl    listeden    kayıt    yaptırmayanların    olması    halinde,    kontenjan tamamlanıncaya kadar, genel başarı sırasına göre birer günlük yedek listeler http://www.tedankara.k12.tr  adresinden ve okul panolarından ilân edilecektir.

•    İlk yedek liste, 08 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 08.30’da ilân edilecek ve kaydı aynı gün 09.00–12.00/13.30–16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

•    Her    gün    kontenjan    açığı    kadar    yedek    liste    ilân    edilerek    kontenjan tamamlanıncaya kadar kayda devam edilecektir.

•    Her yedek liste, ilân edildiği tarih için geçerlidir.

•    Asıl ve yedek listelerle kontenjanın tamamlanmasından sonra ayrılanlar olması halinde, boşalan kontenjan için 27-28-29 Ağustos 2013 tarihlerinde 2, 3, 4, 5 ve  6.  sınıflara  genel  başarı  sırasına  göre  birer  günlük  yedek  listeler  ilân edilecek ve 09.00-12.00/13.30-16.00 saatleri arasında kayıt yapılacaktır.

•    Belirlenen tarih ve saat içinde kayıt yaptırmayan öğrenci için hak talebinde bulunulamayacaktır.
 


2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN

2, 3, 4, 5 VE 6. SINIFA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI:

EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ:


•    2013–2014 eğitim öğretim yılı ücreti Mayıs ayı sonuna kadar, TED Ankara Koleji internet sitesi (http://www.tedankara.k12.tr) yoluyla ve ayrıca okul panolarında ilân edilecektir.

•    Eğitim öğretim yılı ücretine ilişkin peşin ödeme, peşinat ve taksitlerle ilgili detaylı    bilgiler,    daha    sonra    TED    Ankara    Koleji    internet    sitesinde (http://www.tedankara.k12.tr) ilân edilecektir.

20.03.2012  tarihli  28239  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Özel  Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince;

Okullarımıza yeni kaydolan öğrencilerin;

•    Eğitim yılı başlamadan 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nin 56.    maddesinin    2.    fıkrası    dışındaki    nedenlerden    dolayı    ayrılanlardan, öğrencinin kayıt yaptırdığı kısım için belirlenmiş olan (tercih edilen ödeme seçeneğine göre ayrım yapılmaksızın) yıllık ücretin yüzde onu (%10’u)  tahsil edilir.


Yapılan hesaplama ve mahsuplaşma sonunda; veli tarafından ödenmiş bulunan tutar, Vakıf tarafından tahsil edilecek tutardan fazla ise bakiyesi velinin bildireceği banka hesap numarasına iade edilir. Velinin borcu çıkması halinde ise bu tutar veliden tahsil edilir.


•        Eğitim  yılı  başladıktan  sonra  20  Mart  2012  tarih  ve  28239  sayılı  Resmi Gazete’de    yayımlanan    “Milli    Eğitim        Bakanlığı    Özel    Öğretim    Kurumları Yönetmeliği”nin    56.    maddesinin    2.    fıkrası    dışındaki     nedenlerden    dolayı ayrılanlardan, öğrencinin kayıt  yaptırdığı kısım için belirlenmiş olan (tercih edilen ödeme seçeneğine göre  ayrım yapılmaksızın) yıllık ücretin yüzde onu (%10’u) ile öğrencinin eğitim gördüğü günlere göre hesaplanacak eğitim ücreti tahsil edilir.


Yapılan hesaplama ve mahsuplaşma sonunda; veli tarafından ödenmiş bulunan tutar, Vakıf tarafından tahsil edilecek tutardan fazla ise bakiyesi velinin bildireceği banka hesap numarasına iade edilir. Velinin borcu çıkması halinde ise bu tutar veliden tahsil edilir.


•    Okul ücretleri  ile  ilgili iade işlemleri için ödenen ücretlere karşılık verilen fatura ve makbuz asıllarının veliler  tarafından Vakıf’a iade edilmesi gerekmektedir.


Sınav Ekranı - Özel Haber (Aktif Bağlantı Verilmeden Kullanılamaz)
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

8 Haziran 2014 Koç İlk ve Ortaokulu 4. ve 5....
08.06.2014 Tarihli VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 4. ve 5. Sınıflarda Öğrenim Görecek Öğrenciler...

Haberi Oku