Diğer Sınavlar:
Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları

Konu : Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları.

VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 01/08/2012 tarihli ve B.08.0.ÖER.0.03.00.00-010.06/3000 (2012/30) sayılı Genelge.

Ülke genelinde Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslardan Türk İşaret Dili Tercümanlığı belge veya sertifikası almış olanların, 21/06/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümlerinin geçici 2. maddesi doğrultusunda hazırlanan ilgi Genelge de belirlenen hususlar doğrultusunda, sınava girecek adayların başvurularının il milli eğitim müdürlüklerince 21/09/2012 tarihi mesai bitimine kadar alınarak, 05/10/2012 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

İlgi Genelge Genel Müdürlüğümüz http://orgm.meb.gov.tr/ adresli internet sitesinde bulunan duyurular bölümünde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Hakan SARI

Bakan a. Genel Müdür

GENELGE 2012/30

İlgi : 21/06/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Türk İşaret Dili Sisterninin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik.

İşitme özrü, dil ve konuşma bozulduğu olan bireylerin iletişim ihtiyaçlarım desteklemek, işaret dilinin dil bilimi yönünden çözümlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, yazılı ve görsel eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak, Türk İşaret Dili Sistemini oluşturmak, işaret dili tercümanları ile öğreticilerini yetiştirerek bu konuda farklı uygulamaları önlemek ve usul ve esasları düzenlemek amacıyla ilgi Sönetmelik yayımlanmıştır.

Adı geçen Yönetmeliğin geçici 2. maddesinde "Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslardan Türk İşaret Dili Tercümanı belge veya sertifikası almış olanların bu maddenin yayımından itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlığa başvurmaları halinde, Bakanlıkça belirlenecek 4 üyenin, TİDBO tarafından belirlenecek 3 üyenin bulunduğu toplam 7 (yedi) kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılacak sınavda yeterlilik gösterenlere Bakanlık onaylı işaret dili tercümanlığı sertifikası verilir." denilmektedir. Bu nedenle;

Ülke genelinde Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslardan Türk İşaret Dili Tercümanı belge veya sertifikası almış olup 21 Eylül 2012 tarihinden sonra Bakanlıkça yapılacak sınava katılmak isteyen adaylar:

1-Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslardan almış oldukları Türk İşaret Dili Tercümanı belge veya sertifikalarının noter onaylı suretleri,

2-T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-İkametgah belgesi,

4-Öğrenim durumunu gösteren diploma veya belgenin noter tasdikli sureti, 5-Bakanlık onaylı İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası almak üzere sınava girmek

istediğine dair dilekçe ile 21 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar il ınilli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir.

İl milli eğitim müdürlüklerince alman başvurular, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden 05 Ekim 2012 günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Gelen başvuruların incelenip değerlendirilmesinden sonra adaylar Bakanlıkça duyurulacak tarihte sınava alınacaktır. Sınavda başarı gösterenlere Bakanlık onaylı "İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası" verilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

2014 YLSY için yurt dışı dil kursu tercihleri...
2014 YLSY için yurt dışı dil kursu tercihleri alınacak

Haberi Oku