Eğitim:
Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı Örnekleri

....... Lisesi

2008 – 2009 Eğitim - Öğretim Yılı


Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu


1. Toplantı Tutanağı


Toplantı Tarihi:       23.09.2008


Toplantı Saati:        13.00


Toplantı Yeri:         Okul Kütüphanesi


GÜNDEM MADDELERİ:


1. Açılış ve Yoklama

  

2. 2007 - 2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi.

3. Resmi Gazete'de Yayınlanan 17 Nisan 2001 Gün Ve 24376 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin Okunması

4. Öğrencilere Uygulanması Düşünülen Envanterlerin Görüşülmesi

5. Velilere ve Öğretmenlere Verilecek Rehberlik Hizmetleri

 6. ÖSYS Sonuçları

7. Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilerin Tespiti ve Gerekli Çalışmaların Yapılması

8. Rehberlik Saatlerinde Uygulanacak Etkinlikler

9. Model Öğrenci Seçimi

10. Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları

11. Dilek ve Temenniler

12. Kapanış

GÜNDEM:


1. Açılış ve Yoklama: Toplantı Okul Müdürü .................... başkanlığında; Müdür Bş. Yrd. ................., Koordinatör Rehber Öğretmen ................., Rehber Öğretmen ......................, Sınıf Rehber Öğretmenleri .................., ..........................., ......................., .......................; Öğrenci Temsilcisi ................. ve Okul Aile Birliği Başkanı .............................'nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


2. 2007- 2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: Geçen yılın genel anlamda verimli geçtiğini ancak bu çalışmaların daha da çeşitlendirilerek ve yeni çalışmaların eklenerek öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sunulan rehberlik hizmetinin daha başarılı olacağını belirten okul müdürünün ardından görevlendirme başka okulda müdür vekilliğini bırakıp tekrar okulumuza dönen ....................................... ise, dosyaları incelediğini; iyi giden çalışmaların olduğunu, bunun yanı sıra bazı hizmetlerin 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında daha verimli geçebileceğini belirtmiştir. ÖSYS başarısı ve sınıf geçme oranının yüksek olduğu, şiddet önleme ve eylem planının bazı eksiklikler olmasına rağmen gayet verimli geçtiğini belirten ............................................... görev dağılımının daha da detaylandırılarak devam etmesinin yararlı olacağını belirtmiştir.


3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği okunarak kurul üyelerinin görevleri hatırlatılmış, yönetmelik maddelerinin önemli kısımları üzerinde durulmuştur.

4. Öğrencilere Uygulanması Düşünülen Envanterlerin Görüşülmesi:


· Öğrenci tanıma formları:
9. sınıfların tamamına ve üst sınıfa yeni kayıt gelen öğrencilere uygulanması konusunda karar verilmiştir.

· ABK:
Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin Bütün sınıflara uygulanmasına karar verilmiştir.

· Başarısızlık Nedenleri Anketi:
Bütün sınıflara uygulanmasına karar verilmiştir.

· Problem Tarama Anketi:
Bütün sınıflara uygulanmasına karar verilmiştir.

· Madde Kullanımını Önleme:
Amaçlı İl MEM'den Gelen CD'lerin Öğrencilere İzlettirilmesine Karar Verilmiştir.

· Eğitsel ve Mesleki Görüşmeler:
Sınıf, Branş ve Rehber Öğretmenler Aracılığıyla devam edilmesine karar verilmiştir.

5. Velilere ve Öğretmenlere Verilecek Rehberlik Hizmetleri:
Gerek görüldüğü durumlarda ev ziyaretleri, bireysel görüşmeler ve bilgilendirme çalışmalarının devam etmesine karar verildi.

6. 2008 ÖSYS Sonuçları:
Genel Lisede Sınıf tekrarı olarak af kapsamında gelen öğrencilerin ÖSYS başarısının istenen düzeyde olmadığı; ancak Y. Dil Ağırlıklı Lise mezunlarının büyük bir bölümünün yerleştiği ancak ek kontenjan sonuçlarına göre kesin rakamın daha net olacağı .................... tarafından belirtilmiştir. Yerleşenlerin tam sayısının ve isimlerinin 1. dönem içinde öğretmen arkadaşlara duyurulacağı belirtilmiştir.

7. Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilerin Tespiti ve Gerekli Çalışmaların Yapılması:
Özel Eğitime gereksinim duyan öğrencinin geçen yıl olmadığı, ancak bunun bu yıl olmayacağı anlamına gelmediğinden dolayı sınıflarda genel bir tarama yapılmasına, dosyaların incelenmesine ve gerek görülen öğrencilere gerekli rehberliğin yapılmasına karar verilmiştir.

8. Rehberlik Derslerinde Uygulanacak Etkinlikler:
Geçen yıl uygulamaya geçilen Rehberlik Etkinlikleri hakkında Rehber Öğretmen ...............  ve .......................... kurula bilgi verdi. Geçen yıl zimmet karşılığı verilen dosyaların bu yıl aynı öğretmenlerden alındığı ve sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik servisi tarafından gerekli bilgilerin verilerek dağıtıldığı belirtildi.

9. Model Öğrenci Seçimi:
Okulda şiddeti azaltma – önleme, kendilerini ifade etme becerileri, okul başarısını arttırma, etkili iletişim becerilerini kazanma, okul kurallarına uyma, vb. alanlarda model öğrenci seçilerek iyi örneklerin ödüllendirilmesi ve arkadaşlarına örnek olması amacıyla model öğrenci seçilmesine karar verilmiştir.

10. Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları:
Öğrencilere Yönelik ÖSS, Meslekler, Motivasyon, Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri; Ebeveynlere Yönelik: İletişim seminerlerinin verilmesine karar verilmiştir.

11. Dilek ve Temenniler

12. Kapanış


 

Üyeler


..................................       ...........................


9. Sınıf Rehber Öğretmeni                10. Sınıf Rehber Öğretmeni


 

..............................           ...........................


11. Sınıf Rehber Öğretmeni               12. Sınıf Rehber Öğretmeni


 

...............................          ...........................


Öğrenci Temsilcisi                       Okul Aile Birliği Bşk


 

......................................   ...........................


Okul Rehber Öğretmeni                    Okul Rehber Öğretmeni


 

.......................


Müdür Baş Yrd


 

23.09.2008


.........................


Okul Müdürü


 
2008 - 2009 Eğitim - Öğretim Yılı ……………….  Meslek Lisesi 2. Dönem Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Kararları

Müdür Yardımcısı ………………………….  başkanlığında 2. Dönem Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu toplantısına geçildi . Yoklama alındı. …………….. ve ………………….. 'nın sevkli olduğu bildirildi.


Bu yıl ikinci dönem uygulanmaya başlayan yeni rehberlik programının aksayan yönleri görüşüldü . Okul rehber öğretmeni ………………..  yeni program CD lerinin okul bilgisayarlarına yüklendiğini öğretmenlere gerekli açıklamanın yapıldığını ama uygulama esnasında etkinliklerde yetersizlikler olduğunu açıkladı. Önümüzdeki sene programın daha iyi anlaşılıp uygulanacağını ve öğretmen arkadaşlara materyal ve etkinlikler konusunda yardımcı olunduğunu açıkladı.


1. dönemin değerlendirmesi üzerinde kısaca durularak bu konuyla ayrıntılı olarak yapılacak olan çalışmaların dönem başı öğretmenler kurul toplantısında görüşüldüğü bildirildi. Ama özellikle birinci sınıf öğrencilerimizin matematik derslerinin çok zayıf olduğu bu nedenle de velilere önümüzdeki hafta bir veli toplantısı düzenlenerek bu durumun öneminin anlatılması ve hafta sonu yetiştirme kursları açılmasının önemine değinildi. Bu kursların en az iki sınıf olmasına ve öğrencilerin düzeylerine göre bu sınıflara yerleştirilmesine karar verildi.


Öğrenci devamsızlıklarının cep mesaj sistemiyle anında veliye bildirildiği sınıf başkanlarının da ders sonunda gelmeyen öğrenciler hakkında okul idaresine bilgi verdiği açıklandı. Okulda olduğu halde derse girmeyen öğrencilerinde anında tespit edilerek rehberlik servisine gönderildiği ve nedeninin araştırıldığı açıklandı.


ÖSS başvuruları hakkında son sınıf öğrencilerine Okul rehber öğretmeni tarafından bilgi verildiği sınıf sınıf derse girilerek tüm öğrencilere gerekli açıklamaların yapıldığı belirtildi.


2. Dönem okulumuzda başlayan Aile Eğitimi toplantılarına beklenen katılımın gerçekleşmediğini velilerimizin çok azının bu toplantılara ilgi gösterdiği söylendi. Ama bu toplantıların yararlı olduğu toplantıların devam ettikçe katılımında artacağı ifade edildi.


Yeni disiplin yönetmeliği ve ders geçme yönetmeliğinin de sınıf rehber öğretmenler tarafından öğrencilere açıklanmasına karar verildi


İlçemizde düzenlenecek olan Avrupa Birliği Bilgi Yarışmasına öğrencileri hazırlamak için bir komite kuruldu . Bu komitenin bir an önce sorular hazırlayarak öğrencileri sistemli bir şekilde yarışmaya hazırlamaları kararlaştırıldı.


Bu yıl yıl sonu aktivitelerinin eskisi gibi sergi, defile gibi etkinlikler değil de proje konuları olduğu öğrencilerimizin yıl içinde yapmış oldukları proje çalışmalarının sergileneceği açıklanarak bu konuya gereken önemin verilmesi hatırlatıldı.


Öğrenci ruhsal dosyalarının da zamanında işlenmesi ve yıl sonu sınıf rehberlik raporlarının rehberlik servisine bir hafta önceden teslim etmesi kararlaştırıldı.


 
Üyeler

..................................       ............................


9. Sınıf Rehber Öğretmeni                 10. Sınıf Rehber Öğretmeni


 

..............................           .................................


11. Sınıf Rehber Öğretmeni               12. Sınıf Rehber Öğretmeni


 

...............................          ....................................


Öğrenci Temsilcisi                       Okul Aile Birliği Bşk


 

......................................   ..................................


Okul Rehber Öğretmeni                    Okul Rehber Öğretmeni


 

.......................


Müdür Baş Yrd


 

23.09.2008


.........................


Okul Müdürü


 

…………… İLKÖĞRETİM OKULU

2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU 2. TOPLANTISI2009 – 2010 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.


Tarih:   17.02.2010

Saat:    12.30 – 13.30
Yer:    Toplantı Odası

Gündem:

1.    Açılış ve Yoklama:
2.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3.    Geçen Dönem Yapılan Faaliyetler:
4.    Birinci Dönem Yaşanan Problemler ve Müdahale Yöntemleri:
5.    Yıllık Çerçeve Programın İçeriğinin Görüşülmesi ve Gerekli Güncellemeler:
6.    Rehberlik Etkinlikleri:
7.    Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemleri:
8.    Rehberlik Anket ve Testleri:
9.    Mesleki Rehberlik Ziyaretleri:
10.    Öğrenciye Yönelik Anketler:
11.    Öğrenciye Yönelik Seminerler:
12.    Veliye Yönelik Çalışmalar:
13.    Şiddet Önleme ve Azaltma Eylem Planı:
14.    Dilek ve Temenniler:
15.    Kapanış:


1. Açılış ve Yoklama:

Okul Aile Birliği başkanı dışında diğer üyelerin katılımıyla toplantıya başlanmıştır. Toplantının açılışını Okul Rehber Öğretmeni ………………………….  yapmıştır.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Okul Müdürü …………………………… ' un yönetiminde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunmuştur.

3. Geçen Dönem Yapılan Faaliyetler:

Rehber Öğretmen "Yıl içinde yapılacak bütün etkinlikler ve rehberlik hizmetlerinde kullanılacak diğer formlar öğretmenlere kitapçık haline getirilerek rehberlik servisi tarafından verilmiştir. Okulun web sitesi aktif hale getirilerek rehber öğretmen tarafından ilgili öğretmenlere de dağıtılan özel eğitim dokümanları buraya yüklenmiştir. Demiştir.

Ayrıca dağıtılan etkinlik kitapçığının da web sitesine yüklendiği rehber öğretmen tarafından belirtilmiştir. Ayrıca etkinlikler, özel eğitim-bep ve diğer konularda bütün öğretmenlerin rehberlik servisi ile işbirliğine girmeleri gerektiği, rehberlik servisinin bunun için elinden geleni yapacağını rehber öğretmen ……………………. belirtmiştir. Sınıf rehber öğretmenlerine dağıtılan kitapçıkta yer alan etkinliklere ilişkin değerlendirme formlarının etkinliği,  gerçekleştiren öğretmen tarafından doldurulması gerektiği belirtilmiştir. Rehber Öğretmenin 2 gün başka bir okulda görevlendirildiği rehber öğretmen tarafından tekrar kurul üyelerine hatırlatılmıştır.


Dokuz kaynaştırma öğrencisinin bulunduğu ve bunlarla ilgili çalışmaların dersine giren bütün öğretmenlerle titizlikle takip edilmesi gerektiği, mart ayı içinde BEP biriminin envanter kayıtlarında sorun yaşanan ve durumu rehberlik servisi tarafından netleşen kaynaştırma öğrencilerine BEP hazırlanması gerektiği rehber öğretmen Adem Değerli tarafından belirtilmiş, kurul üyelerince de uygun bulunmuştur.


…………………..  Kaynaştırma öğrencileri ile ilgili RAM'la yaptığı yazışma ve telefon görüşmeleri süreci hakkında bilgi vermiştir.


Rehber Öğretmen ...................  kurul üyelerine 1. toplantıda karara bağlanan kapsamda, nisan ayından itibaren haftada en az öğrenci ve velilere yönelik 1 seminer verilmesini teklif etmiş, kurul üyeleri tarafından da bu öneri destek bulmuştur. Seminer konuları, iletişim, SBS öncesi taktikler, Zamanı etkili kullanma olarak sınırlandırılmıştır. Madde bağımlılığını içeren direk bir seminer çalışması uygun görülmemiş, dolaylı yollardan amaca uygun çalışmalara gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda özgüveni, ders başarısını arttıracak faaliyetler, sunumlar ve bireysel görüşmelere ağırlık verilmesi uygun görülmüştür.


4. Birinci Dönem Yaşanan Problemler ve Müdahale Yöntemleri:

Rehber Öğretmen tarafından genellikle Başarıyı Arttırma taktikleri, Motivasyon, Zamanı Verimli Kullanma, İletişim, Etkili Ders Çalışma, vb. konularda öğrencilerin bazılarında problem yaşandığı, belirtilmiştir. Öğretmenlerin müdahale edilmesi gerektiğini düşündükleri kimi problemleri öğrenciyle-veli ve okul idaresi arasındaki iletişim kanallarını kullandıklarını ve çözmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.

5. Yıllık Çerçeve Programın İçeriğinin Görüşülmesi ve Gerekli Güncellemeler:

Verimli Ders Çalışma, Zamanı Etkili Kullanma, Madde Bağımlılığı vb. öğrencilerin ve velilerin kişisel gelişimlerine faydalı olacak ve başarıyı arttıracak seminerlere ağırlık özellikle mart ayının 3. haftasından itibaren ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır.

6. Rehberlik Etkinlikleri:

Etkinliklerin gelişimsel rehberlikten yola çıkarak yapıldığı ve sıralamalara riayet ederek sınıf rehber öğretmenleri tarafında uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 1 hafta sosyal etkinlik 1 hafta da rehberlik dersi işleneceği okul müdürü tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca diğer zamanlarda çeşitli test ve anketlerin öğrencilere uygulanmasına ve bu konuda rehberlik servisinden yardım alınmasına karar verilmiştir. Gerekli test ve anketlerin okulun web sitesinde yer aldığı, ihtiyaç duyulan testlerin ise rehberlik servisinden yardım isteme talebiyle temin edilmesine karar verilmiştir.

Rehberlik etkinliklerinin yapıldı gün değerlendirilmesi ve değerlendirme formunun aylık olarak rehberlik servisine sunulması konusunda karar verilmiştir.


7. Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemleri:

1. dönem kurul toplantısında kabul edildiği gibi rehberlik servisine öğrenci gönderilmeden önce öğrencinin durumunu belirten ve rehber öğretmen tarafından öğretmenlere etkinlik kitapçıklarında yer alan "Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme Öncesi Doldurulması Gereken Form'un okul rehberlik servisine sunulmasına karar verilmiştir.

8. Rehberlik Anket ve Testleri:

Aşağıdaki test ve anketlerin kurulda görüşülmüştür.

• Öğrenci tanıma formunun e-okulda yer almasından dolayı uygulanmasının gerek olmadığına karar verilmiştir.

• Başarısızlık Nedenleri Anketi: Okulun web sitesinde test soruları ve değerlendirme programının yerleştirilmesi, sonuçların uygulamanın akabinde rehberlik servisine gönderilmesi ve rehberlik servisi ile bu konuda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

• Sınav Kaygısı Ölçeği: Okul rehber öğretmeni tarafından uygulanmış, sonuçlar öğrencilerle paylaşılmıştır. Gerekli rehberlik faaliyetinin öğrencilere verildiği rehber öğretmen tarafından belirtilmiştir.
• ABK uygulanmış, sonuçlarının değerlendirme aşamasında olduğu rehber öğretmen tarafından belirtilmiştir.

9. Mesleki Rehberlik Ziyaretleri:

....................... Lisesi, .................. End. Meslek Lisesi'ne Mayıs ayı içinde ziyaretlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

10. Öğrenciye Yönelik Anketler:

Yukarıda sayılan testlerin yanı sıra, sosyometri, problem tarama anketlerinin okulun web sitesinde yer alan anketlerin indirilerek sınıfa uygulanması ve cevap kâğıtlarının rehberlik servisine teslim edilmesine, rehber öğretmenin ise cevapları değerlendirerek öğrencilerle paylaşmasına ve gerekli rehberliği yapmasına karar verilmiştir.

11. Öğrenciye Yönelik Seminerler:

Verimli ders çalışma teknikleri, okul araç-gereçlerini koruma, zamanı etkili kullanma, SBS Sistemi, Zamanı etkili kullanma, Ergenlik Dönemi, Madde Bağımlılığı, (Video Gösterimi) vb. içeriklerde yapılmasına karar verilmiştir.

11. Veliye Yönelik Çalışmalar:

Rehber öğretmen tarafından belirtilen ve diğer öğretmenler tarafından desteklenen mart ayının 2. haftasında SBS Sistemi, sonraki dönemlerde Anne-Baba Eğitimi, Ergenlik Dönemi, İletişim konularını kapsayan seminerlerinin verilmesine karar verilmiştir.

13. Şiddet Önleme ve Azaltma Eylem Planı:

Öğrenci Dilek ve temenniler kutusunun sık sık takip edilmesi, öğrenci ve veliler tarafından gelen taleplerin değerlendirilmesine-gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  Seçilen model öğrencinin okulun bütçesi imkanlarında ödüllendirilmesine ve okulun web sitesiyle birlikte okuldaki törenlerde ilan edilmesine karar verilmiştir.

14. Dilek ve Temenniler:

Okul Müdürü eğitim öğretim yılının verimli geçmesi dileğini yenilemiş, görüş ve önerilerinin olup olmadığını belirtmiştir.

15. Kapanış:

Rehber Öğretmen ………………………  tarafından toplantı teşekkür ederek sonlandırılmıştır.KURUL TOPLANTISI İÇİN ÖRNEK DUYURU YAZISI

ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA


17.4.2001 tarih ve 24376 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği'nin 45 ve 46. maddeleri gereğince 22.09.2011 Perşembe günü Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuzun toplantı salonunda saat 13.30'da yapılacaktır.

Komisyonda görevli öğretmenlerin katılımını önemle rica ederim.        19.09.2011
        ...............
        Okul Müdürü

Gündem

1.    Açılış Yoklama

2.    Geçen Yılın Değerlendirilmesi

3.    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin Kurulda Okunması,

4.    Rehberlik Etkinlikleri Ve Sosyal Etkinliklerin Görüşülmesi,

5.    Yapılacak Eğitsel Ve Mesleki Rehberlik Faaliyetlerinin Görüşülmesi

6.    Yapılacak Psikolojik Danışma Ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Görüşülmesi,

7.    Kaynaştırma Öğrencilerinin Görüşülmesi,

8.    Uygulanacak Test, Anket Ve Envanterlerin Görüşülmesi,

9.    Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin Görüşülmesi,

10.   Psikososyal Müdahale Hizmetlerinin Görüşülmesi,

11.   Veli Eğitimlerinin Görüşülmesi

12.   Öğrenci Seminerlerinin Görüşülmesi,

13.   Veli Görüşmeleri,

14.   Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemlerinin Görüşülmesi,

15.   Dilek ve Temenniler

16.   Kapanış

Adı Soyadı    Görevi    İmza

........ ........    Müdür    

........ ........    Müdür Yrd   

........ ........    Rehber Öğrt   

........ ........    1. Sınıf Rehber Öğretmeni

........ ........    2. Sınıf Rehber Öğretmeni

........ ........    3. Sınıf Rehber Öğretmeni

........ ........    4. Sınıf Rehber Öğretmeni

........ ........    5. Sınıf Rehber Öğretmeni

........ ........    6. Sınıf Rehber Öğretmeni

........ ........    7. Sınıf Rehber Öğretmeni

........ ........    8. Sınıf Rehber Öğretmeni

........ ........    Okul Aile Birliği Temsilcisi   

........ ........    Öğrenci Temsilcisi


1.    Geçen Yılın Değerlendirilmesi

2011-2012 Yıl Sonu Değerlendirme Raporu okundu.


2.   
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin Kurulda Okunması,

Yönetmelik Okundu


3.    Rehberlik Etkinlikleri Ve Sosyal Etkinliklerin Görüşülmesi,

  a.    Etkinlik ve rehberlik saatlerine ilişkin çizelgelerin dağıtılması ve bu takvime uygun hareket edilmesi, başka bir ders ve konu işlenmemesi
  b.    Etkinlik sonrası değerlendirme formlarının rehber öğretmenler tarafından doldurulması

4.    Yapılacak Eğitsel Ve Mesleki Rehberlik Faaliyetlerinin Görüşülmesi

  a.    Mesleklerin tanıtılması için meslekleri tanıtım kulübü ile işbirliği
  b.    Çeşitli mesleklerden insanların getirilmesi
  c.    Meslek liselerine gezilerin yapılması
  d.    Meslek videolarının izlenmesi
  e.    Mesleki seminer verilmesi
  f.    Mesleki ilgi ve yetenekleri ölçen anketlerin yapılması (ABKÖ)
  g.    Ulusal mesleki Bilgi Sistemi hakkında veli, öğrenci ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi,
  h.    SBS ve üst öğretim kurumları konusunda veli ve öğretmenleri bilgilendirme
  i.    İhtiyaç duyulan diğer konularda öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirme
  j.    Devamsız öğrenci ve velileriyle görüşme-aile ziyaretleri,

5.    Yapılacak Psikolojik Danışma Ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Görüşülmesi,

  a.    Gizlilik İlkesi,
  b.    Sınıf Öğretmeninin Çözemediği Durumlarda Rehber Öğretmene Refere Edilmesi,
  c.    Rehberlik Servisinin Sınıftan Öğrenci Çağırması,

6.    Kaynaştırma Öğrencilerinin Görüşülmesi,

  a.    Kaynaştırma Eğitiminin Amacı,
  b.    BEP Komisyonunun Toplanması,
  c.    Velilere Bilgi Verilmesi,
  d.    Destek Eğitim Odasının Hazırlanıp İşlerlik Kazanması Ve Öğretmen Görevlendirmesi

7.    Uygulanacak Test, Anket Ve Envanterlerin Görüşülmesi,

  a.    Çalışma davranışını Değerlendirme Ölçeği: 7-8. Sınıflar,
  b.    Problem tarama: 7-8. Sınıflar,
  c.    Sorun belirleme Envanteri: 7-8. Sınıflar,
  d.    ABKÖ: 8. Sınıf Öğrencileri
  e.    Sınav Kaygısı: 5-6-7 ve 8. Sınıf,
  f.    Risk Gruplarını Belirlemeye Yönelik Anket,
  g.    Sosyometri : 4-5-6-7 ve 8. Sınıflar
  h.    Devamsızlık Nedenleri Anketi:  Yoğun devamsızlık yapan öğrenciler
  i.    Başarısızlık nedenleri Anketi: 4-5-6-7 ve 8. Sınıflar
  j.    Gerek görülen diğer test ve envanterler

8.    Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin Görüşülmesi,

  a.    Öğrencilere tanıtılması:
  b.    Öğretmenlere tanıtılması:
  c.    Velilere Tanıtılması:

9.    Psikososyal Müdahale Hizmetlerinin Görüşülmesi,

  a.    Planlamada Dikkat Edilecek Hususlar
  b.    İşleyiş Biçimi

10.    Veli Eğitimlerinin Görüşülmesi

  a.    İletişim – Problem Çözme
  b.    Ergenlik
  c.    Madde Kullanımı
  d.    Ulusal mesleki Bilgi sistemi
  e.    Sınav Sistemi
  f.    Kendini tanıma – geliştirme
  g.    Sınav kaygısı
  h.    Programlı Çalışma,
  i.    Beslenme-Temizlik-Uyku ve Kişisel Bakım
  j.    Öğrenci Seminerlerinin Görüşülmesi,
  k.   Gerek görülen diğer seminer ve bilgilendirmeler,

11.    Veli Görüşmeleri:

  a.    Rehber Öğretmene Yönlendirme:
  b.    Veliyi Detaylı Bilgilendirme:
  c.    Veliye Karşı nezaket kuralları ve kişisel sınırlara dikkat:

12.    Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemlerinin Görüşülmesi,

  a.    Rehberlik Servisine Öğrenci – Veli Yönlendirmesi:
  b.    RAM'a Yönlendirme
  c.    Diğer sağlık kuruluşlarına ve uzmana yönlendirme

13.    Dilek ve Temenniler

14.    Kapanış


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………………… İLKOKULU

REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞI


Tarih    :    04.06.2013

Saat    :    10.00

Yer    :    Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

Toplantı No    :    3

04.06.2013 Salı günü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuzun Rehberlik Servisinde saat 10.00'da yapılmıştır.

Gündem

1.    Açılış Yoklama ve İstiklal Marşının Okunması: Okul Müdürü …………………………… …………………………… tarafından yapılan açılışın ardından yoklama alınmış ve İstiklal Marşı okunmuştur.

2.    Yıl Boyunca Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Rehberlik hizmetlerinin yıl boyunca planlandığı gibi gerçekleştirildiği, bu konuda olumlu gelişmelerin gözlemlendiği, öğretmen ve idarecilerin rehberlik hizmetlerine verdikleri desteğin, rehberlik servisinin işini kolaylaştırdığını ifade etmiştir.

3.    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin Kurulda Okunması: Görev, sorumluluklar ve işleyiş açısından yönetmeliğin ilgili maddeleri yüksek sesle kurul üyelerine okunmuştur.

4.    Rehberlik ve Sosyal Etkinliklerin Görüşülmesi: Rehber öğretmen "Rehberlik etkinlikleri 1. Sınıflar hariç diğer sınıflarda gerçekleştirilmiştir. " dedi. "1. Sınıflarda ise serbest etkinlikler saatlerinde ve diğer zamanlarda rehberlik amaçlı çalışmaların devam ettirildiğini" belirtmiştir.

5.    Yapılan Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Faaliyetlerinin Görüşülmesi: Rehber öğretmen "farklı meslek gruplarının tanınması amacıyla bireysel görüşmeler, sınıf içi etkinlikler ve bazı meslek çalışanlarının fikir, görüş ve deneyimleri öğrencilerle paylaşılmıştır" dedi. Aile ve öğrencilerle eğitsel amaçlı görüşmeler, ders başarısı düşük veya devamsızlık yaşayan öğrencilerin velilerinin okula çağırılması, gelmedikleri takdirde öğrenci velisinden randevu alınarak ev ziyaretleri planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Ortaokula ve liseye geçiş sistemi hakkında 4. Sınıf öğrenci ve velilerine bilgilendirmeler yapılmıştır. 4. Sınıfların eğitimde yaşanan değişimden dolayı ortaokula devam edecekleri, çevrede gidebilecekleri ortaokulların olduğu aktarılmıştır.  

6.    Yapılan Psikolojik Danışma ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Görüşülmesi:
Öğretmenler tarafından rehberlik servisine yönlendirilen öğrencilerle ilgili "gönderme öncesi form" doldurulacak öğrenci yönlendirilmesine dikkat edildiği, seneye de bu şekilde devam edeceği vurgulanmıştır. Rehber öğretmen "sene başında devam etmek istemeyen birçok öğrenci olduğu, bunların aileleri ve çocuklarla görüşülerek hemen hepsinin sorununun çözüldüğünü" belirtti. Ayrıca bazı çocukların okul olgunluğuna tam erişmeden okula başladığı, bu yüzden ilk etapta öğretmenlerin öğrencileri okula kazandırmasında zorluklar yaşandığını" ifade etti.

7.    Kaynaştırma ve Otistik Sınıfı Öğrencilerinin Görüşülmesi: Rehber öğretmen; BEP komisyonu üyeliği, kaynaştırma öğrencileri ve BEP komisyonunun görevlerini sene başı toplantısında öğretmenlere aktardığını belirtti. Sınıf ve branş öğretmenlerine BEP hazırlanmasıyla ilgili bilgi verildiği, BEP'lerin hazırlanması konusunda veli ve öğretmenlere rehberlik yapıldığı, BEP'lerin işbirliği içinde hazırlandığı belirtilmiştir. Öğrenci sınav değerlendirmelerinin ve not vermelerin "İlköğretim Kurumları" ve "Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği" çerçevesinde yapıldığını öğretmenler belirtmişlerdir.

8.    Uygulanan Test, Anket ve Envanterlerin Görüşülmesi: Rehber Öğretmen, öğrencilere "Başarısızlık Nedenleri Anketi" ve "Sınav Kaygısı Envanteri"nin uygulandığını, bu konuda öğrencilerle görüşme, seminer yapıldığını; hatta öğrenci velilerine de konuyla ilgili bilgilendirme ve seminer yapıldığını belirtti. Otistik çocuklar sınıfı velilerine rehberlik servisi tarafından 3 kez bilgilendirme ve seminer yapıldığı, velilerle irtibat halinde olunduğu belirtilmiştir.

9.    Psikososyal Müdahale ve Şiddeti Önleme Hizmetlerinin Görüşülmesi: Rehber öğretmen "Hazırlanan plan doğrultusunda çalışmaların gerçekleştirildiği, bu konuda ciddi bir sorun veya İlçe Psikososyal Müdahale Ekibine bilgi verilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını" ifade etmiştir.

10.    Veli Eğitimlerinin Görüşülmesi: Rehber Öğretmen; velilere yönelik, iletişim, verimli ders çalışma, ebeveyn ilişkilerinin çocukların ders ve hayat başarılarına etkileri, beslenme-sağlık ve uyku konularında bilgilendirilmeleri rehberlik servisi ve sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı kapsamında açık ve kapalı oturumlar gerçekleştirilmiş, kapalı oturuma devam eden velilere sertifikaları verilmiştir. Diğer konularda velilerden seminer için konu başlığı talep edildiği, ancak velilerin bu konuda bir önerilerinin olmadığı da görülmüştür.

11.    Öğrenci Seminerlerinin Görüşülmesi: Verimli ders çalışma yöntemleri, kendini tanıma, geleceğin meslekleri, arkadaşlık ilişkileri, temizlik, beslenme, uyku, sorumluluk bilinci, vb. konularda öğrencilere eğitim verilmiştir.

12.    Veli Görüşmelerinin Değerlendirilmesi: Veli görüşmeleri düzenli olarak yapılmış, sınıf rehber öğretmenleri ve okul idaresi aşmakta güçlük çektikleri konularda rehberlik servisinden alanıyla ilgili konularda yardım istemişlerdir. Bu konudaki özverilerinden dolayı rehber öğretmen arkadaşlarına teşekkür etmiştir.

13.    Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemlerinin Görüşülmesi: Öğrenci ve veli yönlendirmelerinin öğretmen tarafından doldurulan bir form (Rehberlik Servisine Yönlendirme Öncesi Form)  ile rehber öğretmene bilgi verilerek gerçekleştirildiği, rehberlik servisinin alınan bu bilgiler doğrultusunda öğrenci-veli-öğretmen görüşmelerini gerçekleştirdiği ifade edilmiştir.

14.    Önümüzdeki Yıl Göz Önünde Bulundurulacak Diğer Hususlar: 7-19 Yaş Aile Eğitimi programının, seminerlerin devam etmesine karar verilmiştir.

15.    Dilek ve Temenniler: İyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir.

16.    KapanışAdı Soyadı    İmza

……………………………    ……………………………

……………………………    ……………………………

……………………………    ……………………………

……………………………    ……………………………

……………………………    ……………………………

……………………………    ……………………………

……………………………    ……………………………

……………………………    ……………………………

        .....................
        ..................... İlkokulu Müdürü

.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Özel Okul Desteği Tercih Listesi Hazırlarken...
Eğitim Öğretim Desteği Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Haberi Oku