Bakanlık Sınavları:
17 Temmuz 2011 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi  (TEDAŞ) Unvan Değişikliği Sınavı.

SINAV ÜCRETİ: Sınav Ücreti  TEDAŞ tarafından yatırılacak olup, adaylar ayrıca  ücret  ödemeyecektir.

SINAV Başvurusu:  Sınava girecek  kurum  personeline  ait   aday  listesi   TEDAŞ   tarafından  hazırlanarak  EĞİTEK‟e gönderilecek olup, adayların ayrıca  başvuru yapması gerekmemektedir.

  Adaylar;  07 Temmuz     2011 tarihinde  http://www.meb.gov.tr  internet adresinden giriş belgelerini  alabileceklerdir.

SINAV YERİ: ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ: 17 Temmuz 2011, Pazar Günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi  (TEDAŞ) Unvan Değişikliği Sınavı 70 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. Sınavda 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

  Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgeler inden birisi  (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

  Sınav binasında sigara içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

  Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise,  adaya ait sağlık kurul raporunun,  özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve aday elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
 
SINAV KONULARI

    TEDAŞ Unvan Değişikliği sınavı soru kitapçığında yer alacak 50 soru, TEDAŞ tarafından hazırlanan sorulardan seçilerek hazırlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atama yapılacak özel alanlar aşağıdaki gibidir;


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

GRUP NO    GRUP ADI
1    Elektrik Teknisyenliği, Elektrik  Tekni kerliği, Elektrik- Elektronik Teknisyenliği
2    Elektronik Teknisyenliği
3    Makine Teknikerliği
4    İnşaat Teknikerliği
5    Yapıcılık Teknisyenliği
6    Bilgisayar  Teknisyenliği
7    Bilgisayar  Teknikerliği
8    Endüstriyel Elektronik Teknikerliği
9    Ziraat  Mühendisliği


 Sınava   giren   adayın  cevap kâğıdı 2  (iki)  adet   optik okuyucu tarafından  çift  kontrol sistemiyle okutulacaktır.

 Sınava  giren  tüm   adaylar  için  [Puan  =  (Doğru  Sayısı / Soru  Sayısı) x 100]  formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

  Sınavda yer alan her soru puan olarak eşit ağırlığa  sahip olacaktır.

 Değerlendirme 100 puan üzerinden  yapılacak, doğru cevap dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

  Cevap a na h ta r ın da  ha ta olma sı ve bu h u su su n komisyon ka r a r ı ile be l ir l en m es i sonucunda soru/sorular   iptal  edilmeyecek,   hatalı  olan   soru/soruların  doğru  şık/şıkları  dikkate  alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda  15/3/1999 tarihli ve 9912647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel  Yönetmeliğin 14. maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi  “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar  eşit  şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun  birinci  fıkrada belirtilen süre  içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav  iptal  edilir  ve en k ısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

  Adayların;  sınav puanı eşit olması halinde,  TEDAŞ  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını TEDAŞ yapacaktır.
 
İLETİŞİM ve DUYURU

  Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Alo Eğitim hattı telefonundan yararlanabilecektir.

  Sınavla ilgili duyu r u ve ila n la r Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından yapılacaktır.

  Sınav  soru  ve cevap anahtarları 19 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından http://www.tedas.gov.tr  internet adresinden yayımlanacaktır.

  Adayların     sınav     sonuçları     15     Ağustos     2011     tarihinde     http://www.meb.gov.tr     ile http://www.tedas.gov.tr  internet adresinden yayımlanacaktır.


SINAV İTİAZLARI

  Adaylar;  sınav  sor u la r ın a   ve  s ı n a v  u ygu la ma s ın a   ilişkin   it ir a z la r ın ı  sor u  ve  c eva p anahtarının  http://www.tedas.gov.tr  internet  adresinde  yayımlanmasından   itibaren  en  geç  3(üç) işgünü içerisinde  TEDAŞ‟a yapabilecektir.

  Adaylar; sınav  sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından  itibaren en
geç 10 (on) gün  içerisinde TEDAŞ „a yapabilecektir.

 İtirazların   incelenmesi  için   aday  T.C.   Ziraat   Bankası  Beşevler    Ankara   Şubesindeki  Eğitim Teknolojileri Genel  Müdürlüğünün IBAN TR 6900010007990 5495218-5001 numaralı hesabına 10 (on) TL inceleme ücreti yatıracaktır.

 Süresi  geçtikten  sonra  yapılan  itirazlar ile adayın  T.C. kimlik  numarası,  imza, adres  ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

 Yapılan  bu  itirazları TEDAŞ  değerlendirerek,  sınav   sonuçlarına  ve  sınav   uygulamasına  yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞĠTEK‟ e gönderecektir. EĞĠTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak TEDAŞ „a bildirecektir.

  Unvan Değişikliği Sınavında sorulacak soruların  tamamına  ilişkin   itirazları  ise TEDAŞ  inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm  sonuçlar adaylara TEDAŞ tarafından bildirilecektir.


Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’ nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.Eğitim Ekranı - www.egitimekrani.com
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

VHKİ kadrolarına sınavsız atamaya iptal kararı
Ankara 18. İdare Mahkemesi, TEİAŞ'ta VHKİ kadrolarına yapılan sınavsız atamaları iptal etti.

Haberi Oku