Mahkeme Kararları:
Maliye Bakanlığı Ek Ödemesine, Yurt Dışı Teşkilatının Dahil Edilmemesine İptal Kararı

Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeline, 213 sayılı Kanunun ek 13. maddesi hükmünün 4/a bendinde yer alan "Maliye Bakanı...., Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (Vergi Denetim Kurulu Başkan ve Yardımcıları, Vergi Müfettişi ve Yardımcıları ile bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç) en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yaptırmaya,... Yetkilidir. " hüküm gereğince, ek ödeme verilmektedir. Burada sadece merkez ve taşra teşkilatı için ek ödeme öngörülmüştür. Ancak, örneğin yurt dışı teşkilatı için ek ödeme öngörülmemiştir.

Anayasa Mahkemesi, Trabzon İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine söz konusu hükümde yer alan "Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan" ibaresinin iptaline karar vermiştir. Bu ibare gereğince Maliye Bakanının onayıyla merkez ve taşra teşkilatı memurlarına ek ödeme verilebilmekteydi. Mahkeme kararında gerekçe yer almamıştır.

Anayasa Mahkemesinin kararına göre iptal kararı, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra 6 ay içinde yürürlüğe girecektir.

Bu karar, şuan ek ödeme alan Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını mağdur etmeyecektir. Onların ek ödemesi iptal olmamıştır. Zira madde metnideki " memurlar ile sözleşmeli personele (Vergi Denetim Kurulu Başkan ve Yardımcıları, Vergi Müfettişi ve Yardımcıları ile bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç) en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yaptırmaya,... Yetkilidir. " ifadesi aynen kalmış ve iptal olmamıştır. Sadece merkez ve taşra dışındaki personel için, Maliye Bakanının ek ödeme miktarı tespit etmesi gerekmektedir.

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

2010/26

Trabzon İdare Mahkemesi

4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin, 25.6.2009 günlü, 5917 sayılı Kanun’un 47. maddesinin (3) numaralı fıkrasıyla yeniden düzenlenen “Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan...” biçimindeki ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- İPTALİNE,

- Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

www.memurlar.netMemurlar.Net - www.memurlar.net
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Danıştay Milli Eğitim'de Terfileri Etkileyen...
Danıştay, Milli Eğitim'de, şube müdürünün, okul müdürüne puan vermesini, müdürün, yardımcısını...

Haberi Oku