MEB Atama - Yer Değiştirme:
Anadolu Lisesi Öğretmen Seçme Sınav Sonuçları 26 Martta Açıklanacak

10 Mart 2012 Anadolu Liseleri Öğretmen Seçme Sınav Sonuçları bu sayfada yer alacak...

10 Mart 2012 Tarihli Anadolu Liseleri Öğretmen Alımı Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

a.   Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b.  Doğru cevaplar dikkate alınarak 60 (altmış) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

c.   Sınava giren tüm adaylar için  [Puan=  (Doğru Sayısı  /Soru Sayısı)  x 100]  formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

d.  Sınavda yer alan her soru eşit puan aralığına sahip olacaktır.

e.   Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilecek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

f.    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilmeyecektir.

g. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilerek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda,  kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların sınavı iptal edilir.

h.  Sınav sonuçlarıyla ilgili adaylara Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

i.    Sınavdan sonra uygulama sınavını valilikler yapacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Merkezî sistemle    yapılan sınav sonuçları,    26 Mart 2012    tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr  internet adresinden ilan edilecektir.

Adaylara sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Kılavuz,   http://www.meb.gov.tr  ile   http://ikgm.meb.gov.tr    internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Uygulama sınavına girecek adayların listesi valiliklerce yayımlanacaktır.
ATAMA İŞLEMLERİ

a.   Sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

b.  Sınavı kazanan adayların atamalarının yapılmasında; 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi,  Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’e göre, adayların seçme sınavında almış oldukları puan ile bu Yönetmelik’in ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu’na göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atama yapılır. Puan eşitliği hâlinde öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Ortaya çıkacak eşitliğin bozulmaması durumunda ise, atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

c.   Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, atama iş ve işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

d.  Ayrıca,  uygulama sınavına katılacak adaylarla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler konusunda valiliklerce açıklama yapılacaktır.

e.   Adayın bilgilerinde veya beyanında hata olması durumunda atamaları yapılmış  olsa bile atama iptal edilecektir.

f.    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’in “Hizmetin gereği yer değiştirme” başlıklı 23’üncü maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler” başlıklı 40’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrası göz önüne alınarak başvuruda bulunulacaktır.

SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a.   Başvuru Şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,

b.  Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,

c.   Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

d.  Geçerli kimlik belgesinin ve geçerli sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e.   Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

f.    Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

g. Adayın her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ile defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında yanında bulundurması,

h.  Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

i.    Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu
kopya tespit etmesi,

j.    Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kâğıdının boş bırakılması,

k.  Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

SINAV İTİRAZLARI

a.    Adaylar,  sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını;  soru ve cevap anahtarının  http://www.meb.gov.tr ve  http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iĢ  günü içerisinde, sınav sonuçlarına ise sonuçların yayımlanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde bir dilekçe ile doğrudan YEĞİTEK’e itiraz edebileceklerdir.

Bu itirazlar, 15 (on beş)  gün içerisinde incelenerek sonucu YEĞİTEK tarafından adaya bildirilecektir.

b.  Adaylar, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. “Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi” olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan,  sınava girmeyen,  sınava alınmayan ya da çıkarılan, adayların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

c.   İtirazların cevaplanmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

d.  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
10 Mart 2012 Tarihli Anadolu Liseleri Öğretmen Alımı Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız


Sınav Ekranı - Özel Haber (Aktif Bağlantı Verilmeden Kullanılamaz)
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Zorunlusunun bitmesine 6 ay kalanlarda sorun...
"Zorunlusunun bitmesine 6 ay kalanlar il dışı isteyemiyor" haberimizde gündeme getirdigimiz sorun üzerine;

Haberi Oku