Mevzuat:
MEB'in Öğretmenevi Ücretleri Yazısı

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.DIIG.0.Ö3.010.06 / 27.01.2012 01 021

Konu : Öğretmenevi Ücretleri

İlgi: a) Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları. Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği,

b) 11.01.2012 tarihli ve 323 sayılı 2012 Yılı Üye Aidatları Genelgesi.

c) 25.01.2012 tarihli ve 900 sayılı İndirimli Ücret Uygulaması Onayı

Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinde belirlenecek tüm ücretler, ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Genelge, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekli (H) Cetveli ile Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde Öğretmenevleri Fiyat Tespit Komisyonlarınca belirlenecektir. Belirtilen mevzuat hükümlerinin uygulamasına ilişkin ek açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Buna göre;

1- İlgi (b) Genelge ile üye aidatı uygulaması kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, ilgili Başbakanlık Genelgeleri ve Bakanlığımızla diğer kurumlar arasında yapılmış olan Protokol hükümleri saklı kalmak şartıyla; ilgi (a) Yönetmeliğin üye ve üye yakını tanımı içerisinde yer alan tüm eğitim çalışanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoyları ve bunların dışındakiler için olmak üzere üç ayrı tarife belirlenecektir.

2- Öğretmenevlerine Bakanlık bütçesinden herhangi bir katkıda bulunulmamasımn esas oluşu ve giderlerini kendi işletme gelirlerinden karşılama zorunluluğu dikkate alınarak, öğretmenevlerinde üretilen tüm hizmetlere ilişkin ücretler ve tarifeler arasındaki oranlar, ilgili yıla ait Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde bildirilen alt vc üst limitler dâhilinde, hizmet maliyetinin altında olmamak ve uygun kâr marjı da ilave edilmek suretiyle, hizmet verdikleri piyasa şartlarına göre her bir öğretmenevince ayrı ayrı belirlenecektir.

3- Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli ile emeklileri, başkaca bir üye kartına gerek olmaksızın, kurum ve emekli tanıtım kimlikleriyle, ilgili tarifeden öğretmenevi hizmetlerinden faydalanacaklardır. Bunların eş, alt ve üst soyları ise durumlarım belgelemekle (nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, çalışılan kurumdan alınacak belge vb.) yükümlüdürler. Ayrıca, kişinin talebi üzerine, öğretmenevleri tarafından, dayanağı belgeler incelenmek suretiyle tanıtıcı kart düzenlenebilir. Bu durumda kart ücretleri, maliyeti dikkate alınmak suretiyle öğretmenevlerince belirlenir.

4- Öğretmenevlerinden. görevlendirilmelerini belgelemek şartıyla geçici görevli olarak yararlanacak kamu personeli ve denetim elemanlarından alınacak konaklama ücretleri, her yıl ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündeliklerinin bir buçuk katını aşmayacak şekilde tespit edilecektir.

5- Belirlenen ücretler, bir sonraki yıla ait Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ yayın lan ıncaya kadar geçerli olacaktır.

6- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğin Ortak Hususlar Bölümü 10. Madde (ç) bendinde "Tesisler devamlılık arz edecek şekilde yurt, pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanılamaz." hükmü getirilmiştir. Ancak, bulundukları yerin özelliklerine bağlı olarak öğrctmcnevlerinde, zaruret halinde, üyeler açıkta bırakılmamak ve üye ücretinden aşağı olmamak kaydıyla, ilgili mülki amirin onayı alınmak sureti ile uzun süreli konaklama yaptırılabilir.

7- Bakanlığımız projeleri doğrultusunda yapılacak etkinlikler, iller arası spor müsabakaları, yarışmalar, kültürel aktiviteler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim amaçlı düzenlenen konferans, panel, çalıştay vb. organizasyonlar için toplu taleplerde, bütün iş ve işlemler ilgi (c) Onay gereği öğrctmcncvleri tarafından gerçekleştirilecek olup. üye ücretinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli ücret uygulanabilecektir.

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hususların ilinizdeki öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerine duyurularak, uygulamada birliğin sağlanabilmesi açısından yayınlandığı tarihten itibaren uygulanması hususunda gereğini rica ederim.Memurlar.Net - www.memurlar.net
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Memuriyete atanma genel yönetmeliğinde değişiklik
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik...

Haberi Oku