TKHK'ya ÖMSS İle Atananlardan İstenilen Belgeler

"ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUCU KURUMUMUZUN TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARINA YERLEŞENLER, ÜST YAZI VE AÇIKLAMALAR METNİNDE BELİRTİLEN BAŞVURU EVRAKLARINI BULUNDUKLARI İLİN GENEL SEKRETERLİĞİNE TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
 

Engelli Personel Alımı ile ilgili Kamu Hastane Birliklerine yazılan üst yazı - 18.03.2013

Engelli Personel Alımı ile ilgili açıklamalar - 18.03.2013

2013 ÖMSS KURA BAŞVURU FORMU - PDF

2013 ÖMSS KURA BAŞVURU FORMU - WORD


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 86701779/900-929/

Konu : Engelli Personel Alımı

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE (Genel Sekreterlik)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak 03/10/2011 tarih ve 28073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2013 ÖMSS/Kura yerleştirme sonuçlanna göre Kurumumuzun taşra teşkilatı kadrolarına yerleştirilmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere;

Başvuru için gerekli belgelerin Genel Sekreterliğinizce aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda; 18 Mart 2013 - 02 Nisan 2013 tarihleri arasında teslim alınması gerekmektedir.

1. İnternet adresimizde yayınlanan 2013-ÖMSS/Kura Başvuru Formunun (Bilgisayar ortamında, tükenmez ya da dolma kalemle doldurulmuş ve silinti, kazıntı olmayan) aslı,

2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3. En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı, eğitimini yurt dışında tama layanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı, (Yerleşen adayların bu madde çerçevesinde teslim edecekleri belgeler; Genel Sekreterliklerce Birim Amiri tarafından tasdik edilerek -tasdikleyenin adı, soyadı, unvanı belirtilecektir- asılları iade edilecektir. Noter tasdiki yaptıranların evrakları da kabul

edilecektir.)

4. "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun aslı veya raporun verildiği hastane başhekimliği/yöneticiliği tarafından onaylanmış sureti.

5. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),

6. Mal Bildirim Beyannamesi.

Bu çerçevede teslim alınan belgelerin liste ve tutanak ile birlikte 05/04/2013 tarihi Cuma günü saat 18:00'e kadar Genel Sekreterliğiniz bünyesinden bir personel ile Kurumumuza bizzat elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim

Uzfn.Dr.Hasan ÇAĞIL Kurum BaşkanıSınav Ekranı - Özel Haber (Aktif Bağlantı Verilmeden Kullanılamaz)
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

2015/1 EKPSS yerleştirme taban puanları
EKPSS sonucu oluşan taban puanlar 2015/1 EKPSS yerleştirme sonucu oluşan taban puanlar yayımlandı.

Haberi Oku