Özel Okul Sınavları:
2011-2012 VKV Koç Özel İlköğretim Okulu 4. Ve 5. Sınıf Seviye Tespit Sınavı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI VKV KOÇ ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 4. ve 5. SINIF SEVİYE TESPİT SINAVI


-  Sınav ücreti olarak 150 TL (yüz TL KDV dâhil); T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O veya Türkiye Halk Bankası AŞ. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatırılacaktır.

- Öğrenciler; sınav başvurularını 07-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında  http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapabilecektir.

- Adaylar; 11 Haziran 2012 tarihinde  http://www.meb.gov.tr    internet adresinden veya VKV Koç
Özel İlköğretim Okulu Öğrenci İşleri’nden sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

- VKV Koç Özel İlköğretim Okulu Bilgi :  http://www.kocschool.k12.tr

SINAV YERİ : VKV KOÇ ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU Tepeören-Tuzla - İstanbul



SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ: 16 Haziran 2012,  Cumartesi günü,    Sınav Salonuna Giriş Saati 09.45-10.00

Sınav Başlangıç Saati: 10.30

SINAV UYGULAMASI

- 4’üncü sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için yapılacak sınav;  75  (yetmiş beş)  dakikalık süre içerisinde 75 soruluk, 5’inci sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için yapılacak sınav ise 100 (yüz) dakikalık süre içerisinde 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı tek oturum olarak uygulanacaktır.

- Öğrenciler sınava, sınav giriş belgesi ile birlikte,  resimli nüfus cüzdanı veya resimli öğrenci belgesi ile gireceklerdir.

- Sınava cep telefonu ile girilemez.
 
SINAV KONULARI

-  Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlköğretim Okulu (VKV) 4’üncü ve 5’inci Sınıfında Öğrenim Görecek
Öğrencileri Belirleme Sınavı’na ait sorular EĞİTEK tarafından hazırlanacaktır.

-  Müfredat programına bağlı olarak hazırlanacak alt testlerin soru sayısı ve süresi aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.





SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

- Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2  (iki)  adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

- Sınav değerlendirmesinde şans başarısından arındırılmış net puanları hesaplamak için;  4  (dört) seçenekli sorularda 3 (üç) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir. Alt testlerin bu şekilde hesaplanacak net puanlarının toplamı toplam net puanı verecektir.

- Yazılı sınava giren öğrencilerin sınav puanına göre yapılacak başarı sıralaması standart puanlar üzerinden    olacaktır.    Net    puanların    standart    puana    dönüştürülmesinde    aşağıdaki    basamaklar izlenecektir.

a) Her alt test için ayrı ayrı tüm adayların net puanlarından net puan ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır.

b) Hesaplanan bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların net puanları standart puanlara dönüştürülecektir.

c) Net puanların standart puanlara dönüştürülmesi her alt test için ayrı ayrı yapılacaktır. Ayrıca her alt test için standart puanlar üzerinden ve standart puanların toplamı üzerinden her adayın başarı sıralaması yapılacaktır. Standart puanların toplamının eşitliği durumunda aşağıda belirtilen alt testlerdeki standart puan üzerinden yapılan başarı sıralaması dikkate alınacaktır.

-    Türkçe alt testinden hesaplanan standart puan üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre daha yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

-    Eşitlik bozulmadığı takdirde Matematik alt testinden hesaplanan standart puan üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

-    Eşitlik bozulmadığı takdirde 4.  sınıflar için Hayat Bilgisi,  5.  sınıflar için ise önce Fen ve Teknoloji, bozulmazsa Sosyal Bilgiler, yine bozulmazsa İngilizce alt testinden hesaplanan standart puan üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

-    Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.


- Cevap anahtarında hata olması ve bu hatanın soruları hazırlayan komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru
Kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.


İLETİŞİM ve DUYURU

-  Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan öğrenci/öğrenciler var ise, öğrenciye ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya öğrencinin özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin bir nüshasını öğrenci sınav başvuru sürecinde VKV’ ye teslim edecektir.

-  Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan öğrenci, raporun geçerliliğinden ise VKV sorumlu olacaktır.

- Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 0216.585 62 00 VKV Koç Özel İlköğretim
Okulu Öğrenci İşleri ve 147 nolu Alo MEB telefonundan yararlanabilecektir.

- Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ile Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlköğretim Okulu tarafından yapılacaktır.

- Sınav soru ve cevap anahtarları 18 Haziran 2012 tarihinde   http://www.meb.gov.tr  adresinden yayımlanacaktır.

-  Öğrencilerin sınav sonuç bilgileri 26 Haziran 2012 tarihinde  http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

- Öğrencilere ait asil ve yedek liste 26 Haziran 2012 tarihinde VKV Koç Özel İlköğretim Okulu tarafından duyurulacaktır.
 
SINAV İTİRAZLARI

- Öğrenciler;  s ı n av sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde, sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların duyurulmasından itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde VKV Koç Özel ilköğretim Okulu’na yapabilecektir.

- Öğrenciler sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz başvuruları için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 10 TL (On TL)  itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile VKV Koç Özel İlköğretim Okulu’na müracaat edecektir.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

- Sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik yapılan itirazları VKV Koç Özel İlköğretim Okulu EĞİTEK’e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları değerlendirerek 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırarak duyurulmak üzere VKV’ye bildirecektir. VKV itirazlarla ilgili sonuçları 5 (beş) gün içerisinde adaylara bildirecektir.

- Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan,  sınava girmeyen,  sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Özel Okul Sınavları Nasıl Olacak? Özel Okullar...
83 kolejin öğrenci alımı onaylandı. SINAVLA öğrenci alan özel okulların başvuruları sona erdi. Milli...

Haberi Oku