YGS-LYS:
ÖSYM LYS Ek Tercih-Yerleştirme Kılavuzu LYS Boş Kontenjanları

2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu (22 Eylül 2013)

Üniversitelere ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı

Yayınlanan kılavuz 22-24 Eylül tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinde yayınlanacak.

2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu 22-24 Eylül 2013 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Kılavuz adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmakta. Bu nedenle adayların, tercihlerini yapmadan önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekiyor.

2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu

2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu (22 Eylül 2013)

2013 ÖSYS (Üniversite) Ek Yerleştirme Tercih Süresi: 25-30 Eylül 2013

2013 ÖSYS (Üniversite) Ek Yerleştirme Tercih Hizmeti Ücreti: 3,00 TL

2013-2014 Yılı İkinci Öğretim Ücretleri (31 Ağustos 2013 Tarihli Ve 28751 Sayılı Resmi Gazete)


YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ GENEL  BİLGİLER

1.1.TEMEL İLKELER


1. 2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2013-2014 öğretim yılı  için  yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacaktır.

2. 2013-2014 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî ek yerleştirme kontenjanlarını,

a) 2013-ÖSYS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar,

b) 2013-ÖSYS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar ve

c) 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu basıldıktan sonra açılan ve bu nedenle merkezî yerleştirme işlemlerine girmemiş olan yeni yükseköğretim programlarının kontenjanları oluşturur.

3. 2013 ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2013-ÖSYS'ye başvurulmuş olması zorunludur.

4. 2013 ek yerleştirmede tercihlerin yapılması ile ilgili kurallar bu kılavuzda yer almıştır.

5. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

6. ÖSYM'nin  gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekir.

7. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ve

2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzda yer alan okul birincileri, bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları, belli sanat dalları, konu alanları veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adayların adı geçen kılavuzları yeniden gözden geçirmeleri yararlarına olabilir.

1.2.2013 EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR


1. 2013-ÖSYS Merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2013-ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yere yerleştirilmemiş veya açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olmak gerekir.

Merkezî Yerleştirmede bir  örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar ile  kontenjan sınırlaması olan açık öğretim programlarına yerleştirilmiş olan adaylar, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için başvuru yapabileceklerdir.

Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a)  Yeni açılan yükseköğretim programları ile merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı

oluşmayan yükseköğretim programlarını, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecektir.

b)  Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını ve Tablo 3B'deki ön lisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Tablo 3A'daki ön lisans programları için en küçük puan koşulu aranmayacaktır.

2. 2013'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapabilirler.

3. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını

karşılamaları gerekir.

2013-YGS/LYS'ye girmeyerek sadece sınavsız geçiş  için başvuran, 2013-ÖSYS'de sınava girmek için başvurduğu hâlde sınava girmeyen veya sınava girerek 140,00000'ın altında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları sadece Tablo-3A'dan kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

2013-ÖSYS'de sınava girerek ilgili puan türünde 140,00000 ile 179,99999 arasında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları gerek kendi alanlarında gerek alanları dışında Tablo-3A ve Tablo-3B'deki   tüm programlar ile Tablo-4'teki açık öğretim programlarını tercih edebilirler.

2013-ÖSYS Ek Yerleştirmede tercih yapma hakkı olan ve tercih yapmak isteyen adayDİKKAT: Tablo-3A'da her programın karşısında o programa genel yerleştirme sırasında oluşan en küçük puan ile bu yerleştirmede kullanılan önceliklere göre yerleşen en son adayın öncelik durumu gösterilmiştir. Bu bilgiler adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylık sağlamak için verilmiştir. Adaylar, Tablo-3A'daki en küçük puanların ve önceliklerin altında olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir başka deyişle, Tablo-3A'dan tercih yapacak adaylar ister meslek lisesi ister genel lise çıkışlı olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da tercihlerini yapabilirler.

1.3. MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?


2013-ÖSYS'de Merkezì Ek Yerleştirme için tercih yapmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır.

a) 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunun edinilmesi: 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖS YM'nin  ht tp://www.osym.gov.tr adresinden görülebilir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Tercih işleminin nasıl yapılacağının belirlenmesi: 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi;

- Başvuru Merkezlerine başvurularak (Başvuru Merkezine giderken doldurulmuş Tercih Formunuzu ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportunuzu yanınızda bulundurunuz. Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi iş saatleri arasında başvuru alacaklardır.),

- T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak yapılabilir.

2013-ÖSYS merkezî genel  yerleştirmede tercih  işlemi  yapılabilen tüm Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve  ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ek yerleştirmede de  Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır.

Açıklanan yöntemler dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). İnternet kullanımında deneyimi bulunmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Tercihlerini İnternet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların sorumluluğu kendilerinde olacaktır.

c) Tercih Formunun doldurulması: Adayların bu kılavuzu inceleyip yapacakları tercihleri ve  sıralarını

belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmaları gerekir.

1.4. ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?


2013-ÖSYS Ek Yerleştirmeye başvuran adaylar, 2013-2014 öğretim yılı için Tablo 4'teki lisans programlarına ve

Tablo 3B'deki ön lisans programlarına;

a) 2013 YGS/LYS sonucunda hesaplanan yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo 3A'daki programların boş kalan kontenjanlarına genel lise mezunu adaylar ile kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan meslek lisesi mezunu adayların yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların yükseköğretim programının puan türündeki yerleştirme puanları göz önünde tutulacaktır.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3A'daki kendi alanlarıyla ilgili ön lisans programlarına sınavsız olarak;

a) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,

c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

d) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir (Bk.3.1.).

Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuzla birlikte, 2013-ÖSYS Kılavuzu ile 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

1.5. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI NELERDİR?


Sınavsız geçiş (sadece Tablo 3A)  ve  2013-Y-YGS/Y-LYS puanlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan  ve  giriş  koşulları  bu  kılavuzda  Tablo 3A, Tablo 3B  ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3A ve Tablo 3B'de iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.

2. TERCİH  FORMU  İLE  İLGİLİ  BİLGİLER


Adayların, Tercih Formunu doldurmaya başlamadan önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu İnternet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir.

2.1. TERCİH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?


Tercih Formunda doldurmanız gereken alanlara ait açıklamalar aşağıda verilmiştir.

TERCİH SIRANIZA GÖRE GİRMEK İSTEDİĞİNİZ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI


Tercih Formu, bütün adayların doldurmaları gereken bir formdur. Adaylar sınava girip girmediklerini ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını Tercih Formunun ilgili alanlarına tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

2013-ÖSYS'ye başvurmuş meslek lisesi mezunları, 2013-YGS/LYS'ye girseler de girmeseler de kendi alanlarında olmak koşuluyla Tablo 3A'da yer alan programlara sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınarak tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 3A'daki programlara yerleştirme yapılırken önce kendi alanlarında sınavsız geçiş hakkına sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleştirileceklerdir. Bu programların kontenjanları sınavsız geçiş ile dolmadığı durumlarda, ilgili puan türünde en az 140 YGS puanı alan genel lise mezunu adaylar ile alanları dışında tercih yapmak isteyen meslek lisesi mezunları da yerleştirme işlemine alınacaktır. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3A'daki programları da  tercihleri  arasında  gösterebileceklerdir. Ön  lisans  programlarına, sınav  sonuçlarına göre  yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak puan türleri de Tablo 3A'da gösterilmiştir. Tablo 3B'deki programlar hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarından 2013-YGS'de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puanı almış adaylar tarafından tercih edilebilecektir.

2013-YGS/LYS'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açıköğretim programları en az 140 puan alınması koşuluyla tercih edilebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve Tercih Formuna yazması gerekir. Tercih Formu doldurulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Tercihlerinizi, 1 numaralı tercih alanından başlayarak yazınız.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve  bunlardan herhangi birine  giremediği takdirde başka  bir  yerde  okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu  programlar hakkında bilgi sahibi  olmanız gerekmektedir. Her  şeyden  önce  hangi  tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde  koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan
Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyunuz.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için Merkezî Yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî Yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Sınavsız geçiş ile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları "SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI " 5. sayfadadır.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî Ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

 
d) Kayıt hakkı kazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

e) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi   bu şekilde   sıralamanız yararınıza olacaktır.   Tercihlerinizi, Tablo 3A (önceliğin   sınavsız geçiş hakkı olanlarda olduğunu unutmadan), Tablo 3B ve  Tablo 4'te verilen yükseköğretim   programlarının en küçük puanlarına   göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir  programa tercih  listenizde yer  vermeyiniz. Ancak  ne  olursa  olsun  bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza  girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz.

Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, Tercih Formuna yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.

Listenizdeki  programların   bu  kılavuzda  "bakınız"  olarak  gösterilen ve giriş için  aranan bütün koşullarını

karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını  doğru yazdınız mı?


Listenizdeki programların sırası,   gerçekten   istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu doğru mu?

Bütün bu kontrollerden sonra Tercih Formundan yararlanarak Başvuru Merkezi veya İnternet üzerinden tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.

  • DİKKAT:   Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz.
  • Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız

SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI


4702 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun'un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve Açıköğretim önlisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği hükmünü getirmiştir. Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır.

METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim mezunları da Sınavsız Geçiş için tercih yapabilirler. Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.

1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.

2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre;


1. Öncelik Anadolu Teknik Lisesi (Öncelik Kodu: 4),

2. Öncelik Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 3),

3. Öncelik Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 2),

4. Öncelik Çok eski yıllarda Enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 1)

sırasında verilir.

3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.

4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi - METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP'si yüksek olan adaylara öncelik verilir.

5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.


3. 2013-ÖSYS'DE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR

3.1. MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?


Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Ek Yerleştirmede adaylar, (Sınavsız Geçiş hariç) yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları,  yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Merkezî Yerleştirmenin Sınavsız Geçiş ile ilgili kuralları yukarıda "SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI" başlığı altında anlatılmaktadır.

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar  ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A ve 6B.1'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekir.

3.2. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?


2013-ÖSYS'de merkezî ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.  Adaylar  kayıt  tarihleri  içerisinde  yerleştirildikleri  üniversitelere  istenen  belgelerle gideceklerdir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

4. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?


2013-2014 ders   yılında,   ÖSYS   sonuçlarına   göre bir programa   kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversitelerce, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların İnternet'te yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

4.1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi  okul  ve  alandan mezun olduğunu gösterir  resmî  belge  (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi merkezi açık öğretim programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Kazanan   adayları   gösteren   fotoğraflı   sınav   sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

4.2. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f)  Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

2013-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

4.3. ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?

Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın İnternet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.
Ek puan veya sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadır. Tablo-6'da yer alan okul türü veya alandan mezun olduğunu belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybeder.

4.4. ÖSYM'NİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ KAYIT İŞLEMLERİ VE BU KURUMLAR ARASINDAKİ GEÇİŞLERLE İLİŞKİSİ VAR MIDIR?

ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile  hiçbir  ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili  yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekir.

5. ÖSYM  İLE YAZIŞMALAR


Adaylar,   yerleştirme sonuçlarının incelenmesi ve bunların dışındaki her türlü isteklerinde bu kılavuzun sonunda yer alan, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. İşleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve evrak referans numarası bulunmalıdır.

Yerleştirme sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, bu sonuçların ÖSYM tarafından açıklanmasından itibaren en geç 15 gün içinde başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin tarih damgası esas alınır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın adresi, T.C. Kimlik Numarası, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış, ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

Adayların, Merkezimize dilekçe ile başvurmadan önce, öğrenmek istedikleri bilginin 2013-ÖSYS Kılavuzunda, 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve bu kılavuzda verilmiş olup olmadığına bakmaları yararlı olacaktır

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

1. Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan ek yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, öğretim süresi (3) numaralı sütunda, kontenjanı dolmayan yükseköğretim programlarına hangi Y-YGS   puan türüne göre öğrenci alınacağı (4) numaralı sütunda, kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır (Koşullar "TABLO-3A, TABLO-3B ve TABLO-4'TE Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre açıklanmaktadır.). 2013-ÖSYS sonucunda kontenjanı dolmuş bir programa son yerleştirilen adayın, ortaöğretim başarı puanı  (OBP) (7) numaralı  sütunda ve yerleştirme öncelikleri ise (8)  numaralı sütunda bulunmaktadır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile  ayrılan sayılar ve  harfler ilgili  programa son yerleştirilen adaya ait  şu  bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı ilk sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubunun kodları şu okullar için kullanılmıştır:

4.    Anadolu teknik lisesi

3.    Teknik lise veya anadolu meslek lisesi

2.    Meslek lisesi

1.    Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi

Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen en küçük puanlı (OBP) adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir.

2. Kontenjanı merkezi yerleştirme ile  dolmuş  olup  kayıt  sonrasında kontenjan açığı  bulunan, kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan veya yeni açılan yükseköğretim programlarını, hem sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar hem de ilgili puan türünde 140,00000 veya daha yüksek puan almış adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Bu  tablodaki  yükseköğretim programlarına  yerleştirmede öncelik  sınavsız  geçiş  hakkı  bulunan  adaylara verilecektir. Bu  haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanları ile  ilgili yükseköğretim programlarını Tablo 6C'de bulabileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan (7) sütununda ve yerleştirme öncelikleri (8) sütununda hiçbir işaret bulunmuyorsa, kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan; en küçük puan (7) sütununda ve yerleştirme öncelikleri (8) sütununda  "- - - -" işareti bulunuyorsa ek yerleştirmede yeni açılan programları göstermektedir.

Bu  programlara yerleştirme işlemi yapılırken sınavsız geçiş hakkı olan adaylara öncelik verilecek, bu  programların kontenjanları dolmuyorsa, ilgili Y-YGS puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.

3. Tablo-3A'da yer alan programlara 2013-ÖSYS'de öncelikle sınavsız geçiş hakkı olan adaylar, daha sonra boş kalan kontenjanlara Y-YGS puanlı diğer adaylar yerleştirilmiştir. Bu   tabloda En Küçük Puan ve 2013-ÖSYS Yerleştirme Öncelikleri bilgisi sütunlarında:

i)   Sınavsız geçiş ile yerleşilmiş ise (7) numaralı sütunda OBP ve (8) numaralı sütunda yerleştirme önceliklerine ait bilgiler,

ii)  Alan dışı Y-YGS puanı ile yerleşilmiş ise (7) numaralı sütunda Y-YGS puanı ve (8) numaralı sütunda "- - - -" işareti,
bulunur.

4. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:

a)  Tercih  etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve  programın hazırladığı meslekte  başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.

b)  Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.

5. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezi yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.

6. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun   kurallarına uymaları istenebilecektir. Mavi renk dolgu bulunan programlarda eğitim- öğretim (Tam Burslu programlar hariç) ücretlidir.

Tablo 3B

YGS Sonucuna Göre Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları


1.    Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan ek yerleştirme yapılacak programların kodları (1) numaralı sütunda yer almakta, bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel ve okul birincisi kontenjanlarından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde yer almaktadır. Bu koşullar "TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETiM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI" başlığı altında numara sırasına göre açıklanmaktadır. (8) numaralı sütunda
2013-ÖSYS sonucunda ilgili Y-YGS puanı türünde o programa yerleştirilen en küçük puanlı öğrencinin puanı verilmiştir.

2.    Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız veya ilgili Y-YGS puanınız o programın en küçük puanından daha küçük ise o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.

3.    Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan sütununda (8 numaralı sütun) hiçbir  işaret bulunmuyorsa kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan veya "- - - -" işareti bulunuyorsa ek yerleştirmede yeni açılan programları göstermektedir. Bu programları ilgili puan türünde 140,00000 veya daha yüksek puan almış bütün adaylar tercihleri arasında gösterebilirler.

4.       Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:

a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.

b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.

5.    Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezi yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.

6.    Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. Mavi renk dolgu bulunan programlarda eğitim-öğretim (Tam Burslu programlar hariç) ücretlidir.

TABLO - 4. MERKEZİ  YERLEŞTİRME  İLE  ÖĞRENCİ  ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS  PROGRAMLARI

1.    Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan ek yerleştirme yapılacak programların kodları (1) numaralı sütunda yer almakta, bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel ve okul birincisi kontenjanlarından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde yer almaktadır. Bu koşullar "TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETiM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI" başlığı altında numara sırasına göre açıklanmaktadır. (8) numaralı sütunda
2013-ÖSYS sonucunda ilgili Y-YGS/Y-LYS puanı türünde o programa yerleştirilen en küçük puanlı öğrencinin puanı verilmiştir.

2.    Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız veya ilgili Y-YGS/Y-LYS puanınız o programın en küçük puanından daha küçük ise o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.

3.    Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan sütununda (8 numaralı sütun) hiçbir işaret bulunmuyorsa, kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan veya "- - - -" işareti bulunuyorsa ek yerleştirmede yeni açılan programları göstermektedir. Bu programları ilgili puan türünde 180,00000 veya daha yüksek puan almış bütün adaylar tercihleri arasında gösterebilirler.

4.       Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:

a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.

b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.

5.    Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezi yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.

6.    Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. Mavi renk dolgu bulunan programlarda eğitim-öğretim (Tam Burslu programlar hariç) ücretlidir.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

LYS Sınavları Zor muydu Yoksa Kolay mıydı?...
Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, ”Sakın Havlu Atmayın” LYS beşlisinin ilk üçü olan LYS-4 Sosyal Bilimler,...

Haberi Oku